cover-smal15-1

Stappenplan

Vaak is het voor u de eerste keer dat u een bouwplan laat ontwerpen. Daarom hebben wij het voor u overzichtelijk gemaakt met een stappenplan.  

1. Kennismaking

Het proces begint met een kennismaking. Tijdens een eerste vrijblijvend kennismakingsgesprek proberen wij zo goed mogelijk te luisteren naar uw wensen. Uw wensen staan namelijk voorop!  Dit maakt het laagdrempeliger om een afspraak te maken.


 2. Schetsontwerp

Aan de hand van uw wensen gaan onze ontwerpers aan de slag met het eerste ontwerp. Hierbij zijn uiteraard ook de randvoorwaarden uit het bestemmingsplan en evt. beeldkwaliteitsplan van belang, want het moet natuurlijk wel een ontwerp worden waar u vergunning voor krijgt. 


 3. Definitief ontwerp & vergunningen

Als het ontwerp helemaal naar uw zin is, en het plan op hoofdlijnen is goedgekeurd door de gemeente kunnen we weer een stap verder. Onze bouwkundigen  gaan nu aan de slag om het project uit te werken voor het aanvragen van de vergunning(en). Het plan wordt getoetst aan het bouwbesluit, de constructie wordt uitgedacht, de details worden getekend enz.  
Het vergunningsproces wordt door ons gecoordineerd, met de benodigde vergunningen als resultaat.

 

4. Technisch tekenwerk

De aanvraagtekeningen zijn al wel bouwkundig, maar om vragen en onduidelijkheden tijdens de bouw en aanbesteding te voorkomen moet er nog veel meer informatie op tekening komen. Denk hierbij aan een matenplan van de plattegronden, extra details etc. Met deze werktekeningen zorgen we ervoor dat het gebouw ook gebouwd wordt zoals wij het bedoelen. 

 

5. Bestek & aanbesteding

Erg belangrijk in het bouwproces is de prijsvorming. Om een goede vergelijking te maken tussen verschillende aannemers is een bestek van wezenlijk belang. In het bestek worden alle uitgangspunten vastgelegd, met de kwaliteitseisen en juridische voorwaarden.  Het bestek is een belangrijk document in de aanbesteding. 
In het proces van aanbesteding en prijsvorming begeleiden wij u tot het contract is getekend.  

 

6. Bouwbegeleiding & oplevering

Een intensief traject ligt achter u, maar nu gaat het échte werk beginnen! Langzamerhand ziet u uw droomhuis (of ander gebouw) verrijzen. Maar ook in deze fase is het begeleiden van het bouwproces, maar ook het met raad en daad bijstaan van u als opdrachtgever, erg belangrijk. De kwaliteit van het werk moet worden bewaakt, technisch- en esthetisch advies, het bewaken van het budget, de planning, controleren van tekeningen van onderaannemers, voorzitten van bouwvergaderingen, het vastleggen van besproken punten en uiteindelijk de oplevering. Er komt veel bij kijken om een project goed te realiseren en te komen tot een fantastisch eindresultaat. Onze manier van bouwbegeleiding zal u zeker aanspreken. Als de laatste puntjes op de i zijn gezet, kunt u gaan genieten!