cover-smal13

Disclaimer

De op deze website weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico.
Van der Padt & Partners Architecten heeft deze website met grote zorgvuldigheid samengesteld, maar garandeert niet dat de website
altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is.
Van der Padt & Partners Architecten kan zonder nadere aankondiging wijzigingen aanbrengen in de aangeboden informatie.
Op de website kan worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden.
De inhoud van deze informatie wordt door Van der Padt & Partners Architecten niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid
of actualiteit. Informatie die rechtstreeks per e-mail wordt verzonden of die via deze website wordt verzonden is niet  beveiligd, tenzij dit in het
privacy statement anders is aangegeven. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan
geschiedt op eigen risico. Deze website richt zich uitsluitend op Nederlandse markt(en).
Op deze website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.